Bồn Nước Inox EM500 Ngang - SUS304

Mã SP: EM500 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 500 lít.
        - 
Đường Kính: 720 mm.
        - Chiều Dài Thân: 950 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 890 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 765 mm.

Bồn Nước Inox EM700 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM700 NGANG
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 700 lít.
        - 
Đường Kính: 720 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 890 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 765 mm.

Bồn Nước Inox EM1000 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM1000 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1000 lít.
        - 
Đường Kính: 960 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1130 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1005 mm.

Bốn Nước Inox EM1200 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM1200 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1200 lít.
        - 
Đường Kính: 980 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1190 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1030 mm.

Bồn Nước Inox EM1350 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM1350 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1350 lít.
        - 
Đường Kính: 1050 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1255 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1080 mm.

Bồn Nước Inox EM1500 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM1500 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1500 lít.
        - 
Đường Kính: 1140 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1360 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1210 mm.

Bồn Nước Inox EM2000 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM2000 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 2000 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1620 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1450 mm.

Bồn nước Inox EM2500 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM2500 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 2500 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1450 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1620 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1450 mm.

Bồn Nước Inox EM3000 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM3000 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 3000 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1750 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1620 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1450 mm.

Bồn Nước Inox EM5000 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM5000 Ngang

 

Thông Tin Sản Phẩm:

     - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
     - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
     - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

     - Dung Tích: 5000 lít.
     - 
Đường Kính: 1420 mm.
     - Chiều Dài Thân: 2930 mm.
     - Chiều Cao Cả Thân: 1680 mm.
     - Chiều Rộng Cả Thân: 1505 mm.

Bồn Nước Inox EM4000 Ngang - SUS 304

Mã SP: EM4000 Ngang
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 4000 lít.
        - 
Đường Kính: 1420 mm.
        - Chiều Dài Thân: 2350 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1680 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1505 mm.

Công ty cổ phần Empire Global

Hệ thống chi nhánh

Hotline: 1900 8646
icon zalo Zalo: SMS:
Facebook
Email