Bồn Nước Inox EM500 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM500 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 500 lít.
        - 
Đường Kính: 720 mm.
        - Chiều Dài Thân: 950 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1435 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 880 mm.

 

        

Bồn Nước Inox EM700 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM700 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 700 lít.
        - 
Đường Kính: 720 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1660 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 880 mm.

Bồn Nước Inox EM1000 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM1000 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1000 lít.
        - 
Đường Kính: 960 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1700 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1100 mm.

Bồn Nước Inox EM1200 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM1200 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1200 lít.
        - 
Đường Kính: 980 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1700 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1120 mm.

Bồn Nước Inox EM1350 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM1350 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1350 lít.
        - 
Đường Kính: 1050 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1845 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1200 mm.

Bồn Nước Inox EM1500 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM1500 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 1500 lít.
        - 
Đường Kính: 1140 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1690 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1300 mm.

Bồn Nước Inox EM2000 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM2000 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 2000 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1170 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 1835 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1520 mm.

Bồn Nước Inox EM2500 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM2500 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 2500 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1450 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 2110 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1520 mm.

Bồn Nước Inox EM5000 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM5000 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 5000 lít.
        - 
Đường Kính: 1420 mm.
        - Chiều Dài Thân: 2930 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 3600 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1600 mm.

Bồn Nước Inox EM3000 Đứng - SUS 304

Mã SP: EM3000 Đứng
 

Thông Tin Sản Phẩm:

        - Inox SUS304 cao cấp, siêu bền.
        - Thân bồn cứng hơn với lốc 5 gân, phân bố đều.
        - Tem nhãn hiện đại và logo chống hàng giả.


Chi Tiết Sản Phẩm:

        - Dung Tích: 3000 lít.
        - 
Đường Kính: 1380 mm.
        - Chiều Dài Thân: 1750 mm.
        - Chiều Cao Cả Thân: 2415 mm.
        - Chiều Rộng Cả Thân: 1520 mm.

Công ty cổ phần Empire Global

Hệ thống chi nhánh

Hotline: 1900 8646
icon zalo Zalo: SMS:
Facebook
Email