Empire được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ban hành.

Empire được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ban hành.

Ngày Đăng: 10/10/2019

 

 • e5d6652424efc3b19afe 1

 • ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn  về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.. ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức..

 • e6cf7b1c576ab134e87b

 • 2b2b8fe0a39645c81c87
 •  
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 gồm có 10 điều khoản:
 • Lời giới thiệu
 1. Phạm vi
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
  1. Hiểu về bối cảnh của tổ chức
  2. Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
  3. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

4.4 Hệ thống quản lý chất lượng

 1. Lãnh đạo
  1. Lãnh đạo & cam kết
  2. Chính sách
  3. Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
 2. Hoạch định
  1. Nhận biết rủi ro và cơ hội
  2. Mục tiêu chất lượng và kế hoạch để đạt được mục tiêu
  3. Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi
 3. Hỗ trợ
  1. Nguồn lực
   1. Khái quát
   2. Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc
   3. Giám sát và thiết bị đo
   4. Yêu cầu về kiến thức
  2. Năng lực
  3. Nhận thức
  4. Trao đổi thông tin
  5. Thông tin được tài liệu hóa
   1. Khái quát
   2. Thiết lập và cập nhật
   3. Kiểm soát tài liệu hóa
 4. Hoạt động
  1. Kế hoạch hoạt động và kiểm soát
  2. Các tương tác với khách hàng và các bên liên quan
   1. Xác định các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm
   2. Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
   3. Trao đổi thông tin với khách hàng
  3. Sự chuẩn bị sẵn sàng hoạt động
  4. Kiểm soát các quá trình hoặc sản phẩm bên ngoài
  5. Kiểm soát thiết kế
   1. Định nghĩa
   2. Phân tích
   3. Áp dụng
   4. Thẩm tra & thẩm định
   5. Chuyển giao và hoạt động
  6. Áp dụng / ngoại lệ

8.6.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.6.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.6.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc
8.6.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm
8.6.5 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
8.6.6 Kiểm soát tài sản bên ngoài
8.6.7 Bảo toàn sản phẩm
8.6.8 Các hoạt động sau giao hàng
9 Đánh giá việc thực hiện
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
9.1.1 Khái quát
9.1.2 Sự hài lòng khách hàng
9.1.3 Phân tích dữ liệu
9.2 Đánh giá nội bộ
9.3 Xem xét của lãnh đạo
10 Cải tiến
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2 Cải tiến liên tục

5dc8b8039475722b2b64

Sau thời gian thẩm định và đánh giá khắt khe của viên nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng, công ty cổ phần Empire Global đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một trong những bước đi quan trọng cho việc quản lý chất lượng sản phẩm mang thương hiêu Empire khi tung ra thị trường.

e450489a64ec82b2dbfd

 

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chia sẻ bài viết:
Shopping Cart
kedma kedma
Scroll to Top